ក្រសួងសាធារណការ ដាក់ចេញវិធានការបន្ទាន់ និងម៉ឹងម៉ាត់ ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាស៖
អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីបណ្តាញព័ត៌មានក្នុងស្រុក វាមិនមែនជាគំនិតឬគោលការណ៍របស់ TNAOTទេ ប្រសិនបើមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា សូមជូនជាដំណឹងតាមរយៈ support@tnaot.com ឬទូរសព្ទ 023922788 យើងនឹងលុបចោល។​

热门评论

评论

点击查看更多内容

热门推荐

扫二维码下载