ក្រសួងសាធារណការ​គ្រោង​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ការ​យក​ប្រាក់ពីបណ្តារសណ្ឋាគារ និង​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធលូទឹកកង្វក់

热门评论

评论

点击查看更多内容

热门推荐

扫二维码下载